Mann

Overaktiv blære (OAB)

Har du hyppig vannlatingstrang, går ofte på toalettet og kanskje til og med tisser på deg, kan du ha såkalt overaktiv blære. Du trenger ikke ha alle symptomene for å få diagnosen.

Overaktiv blære kan skyldes forstyrrelser i nervesignalene mellom hjernen og urinblæren, som fører til at blæren trekker seg sammen oftere enn den burde uansett hvor mye urin den inneholder. Blæren kan ikke slappe av og blir i stedet overaktiv. Det betyr at den kan sende signaler om at det er på tide å gå på toalettet selv om du nettopp har tisset. Dette fører til at du må løpe ofte på toalettet.

Det vanskeligste problemet med overaktiv blære er kraftig vannlatingstrang. Det vil si at du får et plutselig og sterkt behov for å tømme blæren. Kraftig vannlatingstrang betyr ikke nødvendigvis at man lekker urin. Omtrent en tredjedel rammes av urinlekkasje, derfor deles problemet inn i to kategorier – "overaktiv blære med lekkasje" og "overaktiv blære uten lekkasje".

Overaktiv blære med lekkasje

Den som lider av overaktiv blære med lekkasje får ofte et sterkt og plutselig behov for å tisse uten at det lar seg kontrollere, derfor løper man ofte på toalettet. Nervesystemet sender signaler om at du må tisse selv om blæren ikke er full. Hvis du ikke klarer å holde deg, eller lekker noen dråper på vei til toalettet, kan det skyldes at hjernen gir beskjed til muskelen som holder igjen urinen om å slappe av. Urinlekkasje kan også oppstå dersom trykket fra blæren er sterkere enn motstanden i urinrøret.

Overaktiv blære uten lekkasje

Den som lider av overaktiv blære uten lekkasje får veldig kraftig vannlatingstrang og kjenner seg tvunget til å tømme blæren, men klarer å holde seg og rekker frem til toalettet. En mulig årsak kan være prostataproblemer.

Et vanlig problem

Blant personer over 40 år lider omtrent 17 % av overaktiv blære, og problemet er like vanlig hos kvinner som hos menn. Blæreproblemer blir vanligere med alderen, men det er ikke en normal del av aldringsprosessen, og derfor bør du alltid søke hjelp dersom du opplever slike plager.

Hva forårsaker overaktiv blære?

Man vet ikke alltid hva som forårsaker overaktivitet i blæren, men det finnes flere faktorer som spiller inn. Urinblærens aktivitet kan påvirkes negativt hvis man løper ofte på toalettet eller går "bare for sikkerhets skyld". Det gjør at blæren venner seg til å fungere feil og blir mindre i størrelse ettersom den stadig tømmes for urin. Til slutt er blæren så liten at du må gå ofte på toalettet. Å drikke veldig mye påvirker også blæren siden den venner seg til å tømme seg ofte.

Andre mulige årsaker til overaktiv blære:

  • Forstyrrelse i signalene som går mellom hjerne og blære
  • Forandring i musklene i blæren
  • Psykologiske årsaker
  • Aldersforandringer i vevet i blæren.
  • Redusert spenst i blæren etter behandling med stråling eller cellegift
  • Nervesykdommer, for eksempel MS
  • Forandringer i sentralnervesystemet som følge av stigende alder
  • Prostatasykdommer, for eksempel forstørret prostata

Ettersom årsaken til overaktiv blære varierer (oftest vet man ikke hvorfor man får OAB) og sykdomsforløpet er individuelt, er det svært viktig at det foretas en omfattende og grundig utredning. Bare da kan du få riktig behandling. Søk hjelp!

Sist oppdatert onsdag 02. februar 2011 08:07
 
Astellas Pharma, Solbråveien 47, N-1383 Asker, Tlf. +47 66 76 46 00, Faks +47 66 90 35 20, www.astellas.no, kontakt.no@astellas.com, Sitemap